Szkoła Artystyczna w TDK

Tarnobrzeski Dom Kultury informuje o zapisach do Szkoły Artystycznej na rok szkolny 2006/07.
Szczegóły w rozszerzeniu…

· Zajęcia przeznaczone są dla klas I-III szkół podstawowych.
· Program to całość, harmonijnie połączone przedmioty artystyczne. Ma formę bloku składającego się z : muzyki, plastyki, tańca i kultury żywego słowa.
· Odbywają się one raz w tygodniu, w wybranym dniu.
· Instruktorzy pracujący z dziećmi to pracownicy Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Współpracują ze sobą, stosują nowe metody i doskonalą swoje umiejętności.
· Zajęcia mają miejsce w TDK, który dysponuje pracowniami plastyczną
· i muzyczną, sceną teatralną , galerią sztuki.
· Realizacja programu związana jest z udziałem uczniów i wychowanków
· w konkursach( recytatorskich , plastycznych, teatralnych ), koncertach
i wystawach.
· Zajęcia mają formę cyklu, jednak możliwe jest rozpoczęcie nauki w klasie II lub III szkoły podstawowej.
· Szkoła uczy kreatywności, współpracy , nawiązania więzi w grupach. Kładzie nacisk na twórcze i odważne myślenie , pozwala uczniom „otworzyć się” i zrozumieć świat za pomocą dźwięków , kolorów i słów.
· W szkole panuje przyjazny klimat i miła atmosfera.

Kontakt:
Tarnobrzeski Dom Kultury
Dział Amatorskiego Ruchu Artystycznego
ul. Słowackiego 2
39-400 Tarnobrzeg
tel. 822-21-10 wew. 24