Zaczęło się…

Ponad 8,5 tysiąca uczniów rozpoczęło wczoraj rok szkolny w tarnobrzeskich szkołach. Oficjalna inauguracja roku szkolengo 2006/2007 odbyła się w Gimnazjum Nr 1.
Uroczystośc miała dla tarnobrzeskiej „Jedynki” wymiar szczególny, połaczona bowiem była z nadaniem szkole sztandaru oraz imienia Stanisława Jachowicza. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz państowych i samorządowych, kuratorium oświaty a także nauczyciele tarnobrzeskich szkół i wielu zaproszonych gości. Przybyły również poczty sztandarowe m.in. wielu tarnobrzeskich placówek oświatowych…


—————
Początek roku szkolnego to bowiem czas nowych wyzwań, planów na przyszłość i początek trudnej ale niezwykle ważnej pracy – podkreślał Prezydent Miasta Jan Dziubiński – także dla samorządu i dla mnie jako Prezydenta Miasta. Pracy której celem jest zapewnienie jak najlepszych warunków do nauki i pracy edukacyjnej.


Przekazanie sztandaru


Wystąpienia Prezydenta Miasta

Informację nadesłał UM