1.300.000 zł z UE na remont Zamku!

Prawie milion 300 tysięcy złotych ze srodków Unii Europejskiej pozyska miasto na remont Zamku Tarnowskich w Dzikowie. Decyzję w tej sprawie podjął Zarząd Województwa Podkarpackiego. Pozwoli to na rozpoczęcie prac przy projekcie „Adaptacji Zamku Dzikowskiego na Muzeum” już na przełomie roku…

———–
Wniosek dot. Zamku Dzikowskiego to ostatni spośród trzech złożonych w styczniu przez miasto wniosków do działań 3.1 i 3.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dwa poprzednie dotyczyły remontu ulicy Sadnomierskiej i modernizacji rejonu ulic Wyspiańskiego-Targowej-Moniuszki i Mickiewicza.

100% skuteczności – tak podsumowuje Prezydent Miasta Jan Dziubiński – wszystkie trzy złożone projekty uzyskały wsparcie finansowe. Łacznie to prawie 4 mln złotych.

Prace remontowe i adaptacyjne Zamku podzielono na etapy. W pierwszym remontowane będą piwnice (500 m2) i taras od strony ogrodu (200m2) oraz remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej a także instalacja systemów p.poż, antywłamaniowych, monitoring itp. W kolejnych latach prace obejmą remont dalszych części Zamku oraz renowację dzieł sztuki jakie mają się w nim znaleźć. Koszt całości prac sięgnie 12 mln zł. Muzeum wraz z kolekcją Tarnowskich powinno rozpocząć działaność w Zamku do 2012 r.

Informację nadesłał UM