Są pieniądze na Wisłostradę!

9 milionów złotych – tyle wyniesie dofinansowanie ze środków unijnych remontu Wisłostrady. Pieniądze będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. O przyznaniu dotacji – po wniosku złożonym przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega – zadecydował wczoraj Zarząd Województwa Podkarpackiego…


———
Przyznane dotacje wpisują się w pasmo wielomilionowych kwot, które pozyskał ostatnio Tarnobrzeg na swój rozwój ze środków unijnych.

Dodajmy, że przewidywany koszt modernizacji Wisłostrady wyniesie ok. 15 mln zł. Miasto, obok przyznanej już pomocy, ubiega się także o inne źródła finansowania tej ważnej dla Tarnobrzega inwestycji.

Remont „Wisłostrady” to nie jedyna inwestycja, która zostanie dofinansowana ze środków UE; wczoraj Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał także Tarnobrzegowi 900 tys. zł na modernizacje skrzyżowania ciągu drogi wojewódzkiej 871 – skrzyżowania ul Wyspiańskiego i Sikorskiego.

Prace modernizacyjne obu zadań rozpoczną się wiosną przyszłego roku.

Informację nadesłał UM