Ul. Mickiewicza zamknięta!

Trwają prace przy modernizacji i budowie kanalizacji w ramach inwestycji z unijnego Funduszu Spójności. W związku z tymi pracami od dziś do 9 października zamknięta dla ruchu bedzie cześć ulicy Mickiewicza pomiędzy ul. Wisłostrada (obok PKS) a ul. Krzywą…

———-
W pierwszym etapie prac zamknięty bedzie odcinek ul. Wisłostrada – ul. Długosza – w drugim ul. Długosza – ul. Krzywa.

Ważne:
Mieszkańcy zamknietego odcinka ul. Mickiewicza będę mieli umożliwiony dojazd do swoich posesji. Objazd zostanie wyznaczony i oznakowany wzdłuż ul. Ocickiej i Zamkowej (przez Oś. Mokrzyszów).
Dla kierowców jedących w stronę/od strony Nowej Dęby i Rzeszowa zalecany jest objazd przez os. Nagnajów i dalej ul. Wisłostrada.
Prosimy kierowców i mieszkańców o wyrozumiałość.

Informację nadesłał UM