Kurs Komputerowy-muzyka w TDK

Kurs dotyczy wąskiego zakresu zastosowań komputera, jak: realizacja nagrań dźwiękowych, edycja dźwięku, zapoznanie się z przodującymi programami muzycznymi, kompozycja i aranżacja utworów


——–
Adresowany jest do osób zawodowo związanych z działalnością muzyczną, twórców, instruktorów muzycznych, pasjonatów, realizujących przy pomocy komputera potrzebę wypowiadania się za pośrednictwem dźwięków.

Wiek uczestników – powyżej 16 lat.
Zapisy codziennie do 29 września w godzinach: 15.00 – 19.00
Zajęcia rozpoczną się od października, obejmują jedno spotkanie w tygodniu.. Zajęcia prowadził będzie Marian Zych.

Informacje:
Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2
Tarnobrzeg
tel.:0-15 822-21-10