TDK zaprasza do świetlicy środowiskowej

Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia w świetlicy środowiskowej. Szczegółowe informacje w rozszerzeniu…


————–
Świetlica zapewnia swoim podopiecznym:
– pomoc w odrabianiu lekcji
– efektywne zagospodarowanie wolnego czasu poprzez różne formy zajęć świetlicowych (zabawy plastyczne, praktyczne, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy sportowe)
– spotkania okolicznościowe z okazji: Wigilii, Andrzejek, Mikołajek, Wielkanocy, Dnia Dziecka.

Zajęcia realizowane w świetlicy mają na celu:
– rozwój osobowości dzieci i młodzieży,
– kształcenie postaw twórczych,
– rozwijanie pozytywnego nastawienia do życia,
– kształcenie umiejętności współdziałania w grupie,
– rozwijanie tolerancji wobec innych ludzi,
– rozwijanie i budzenie twórczości poznawczej,
– oferowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
– minimalizowanie postaw agresji, likwidowanie przejawów przemocy,
– profilaktykę uzależnień,
– poznanie swoich atutów (mocnych stron) – poczucie własnej wartości

Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w każdy czwartek w godz. od 15.00 do 17.00.
Zapraszamy!