Stand Up w Tarnobrzegu

Harcerze z tarnobrzeskiego hufca ZHP sprzeciwiając się biedzie i ubóstwu razem z 10,959,786 w ramach STAND UP bili rekord Guinnesa. STAND UP jest innowacyjną międzynarodową inicjatywą organizowaną w ramach Kampanii Milenijnej, której celem jest promocja współpracy rozwojowej na świecie…

———-
W dniach 15 – 16 października 2006 na całym świecie została podjęta próba ustanowienia Rekordu Guinnesa dla jak największej liczby osób sprzeciwiających się biedzie. Kampania STAND UP odbyła się tuż przed Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem (17 października), kiedy to społeczność światowa wyraża swoje poparcie dla działań mających na celu redukcję ubóstwa na świecie.

STAND UP ma na celu promocję międzynarodowych działań na rzecz rozwoju oraz promocję wiedzy o Milenijnych Celach Rozwoju, będących wymiernym zobowiązaniem społeczności międzynarodowej, w tym Polski, do redukcji ubóstwa i głodu, zapewnienia równego statusu kobiet i mężczyzn, poprawy stanu zdrowia, zapewnienia powszechnej edukacji, walki z AIDS, ochrony środowiska naturalnego a także zbudowania globalnego partnerstwa na rzecz rozwoju.

Harcerze ze szczepu Gniazdo, z 11TDH Wrzosowisko i 23TDH Echo wzięli udział w biwaku w Kaczakach o haśle STAND UP. W ramach przedsięwzięcia odbyły się wybory poruszające tematy głodu, równouprawnienia, poprawy stanu zdrowia. Sam biwak propagował właściwe postawy wobec powyższych tematów. Nie zabrakło na nim także typowo harcerskich zajęć, jak podchody, bieg patrolowy, gra nocna, budowa latawców czy świeczkowisko. Odbyła się też prelekcja filmów harcerskich.

„Nasze skrzydlate myśli przelatują od jednego kraju do drugiego daleko, daleko ponad siedmioma morzami. Wraz z powiększaniem się naszych szeregów, uczucie przyjaźni rozszerza się. W pełnych kłopotów świecie, w którym dzisiaj żyjemy nasze myśli dobrej woli mają nieocenioną wartość”
( Olave Baden- Powel )

W myśl słów naczelnej skautki harcerze jednoczyli się nie tylko z ludźmi z całego świata w jednoczesnym Stand up ale także w idei, idei tak ważnej i potrzebnej w dzisiejszym świecie, jaką jest sprzeciw wobec głodu i ubóstwa na świecie.

Krzysztof Makowski, Joanna Bereś