Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny

W rozszerzeniu zamieszczono regulamin Bożonarodzeniowego Konkursu Plastycznego Gwiazdka 06 V Edycja. Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, wyłoni zwycięzców w trzech kategoriach tematycznych: „Projekt Kartki Bożoarodzeniowej”, „Wizerunek Anioła” i Grafika komputerowa związana z powyższymi tematami…


————–
Regulamin

1 Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę tylko w jednej kategorii tematycznej:
„Projekt Kartki Bożonarodzeniowej” ( format A-5)
„Wizerunek Anioła” ( prace płaskie bądź przestrzenne, z wyjątkiem formy kartki)
– Grafika komputerowa – oryginalne projekty kartek bożonarodzeniowych lub wizerunku anioła (wydruk w formacie A-4)

2 Do konkursu uczestnicy zgłaszają opisaną pracę. Prosimy o przyklejenie wyciętej karty zgłoszenia na jej odwrocie.

3 Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych :
I kategoria : klasy I-III szkół podstawowych
II kategoria :klasy IV-VI szkół podstawowych
III kategoria : gimnazjum

4 Kryterium oceny- kreatywność autorów : pomysły dzieci wynikający z ich naturalnej wrażliwości , spontaniczności , umiejętności plastycznych oraz walory estetyczne wykonywanych prac ( kolorystyka i jednolitość stylowa ).

5 Nagrodzone , wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy prace zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej w Galerii TDK w terminie 21.XII.2006 r.- 30.I.2007 r.

6 Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo późniejszego ich wykorzystania zgodnie z uznaniem.

7 Prosimy o przeprowadzenie w szkołach selekcji prac konkursowych. Prace nie spełniające kryteriów konkursu nie zostaną do niego zakwalifikowane.

8 Zasady organizacyjne
Konkurs obejmuje swoim zasięgiem miasta:
Sandomierz – Fundacja Kultury ul. Rynek 12,tel: 0-15 832-29-64
koordynator p . Sylwia Rybacka
Tarnobrzeg – Tarnobrzeski Dom Kultury ul. Słowackiego 2 ,tel 0-15 822-21-10
koordynator p . Elżbieta Miśkiewicz

Terminy:
– zgłaszanie prac do konkursu 11.XII. 2006r (włącznie)
rozstrzygnięcie konkursu , wręczenie nagród , otwarcie wystawy
21.XII. 2006r godz. 16.00 Galeria Tarnobrzeskiego Domu Kultury

Informacje:
Tarnobrzeski Dom Kultury
Dział Amatorskiego Ruchu Artystycznego
ul. Słowackiego 2 Tarnobrzeg
Karta zgłoszenia do pobrania na stronie: www.tdk.etbg.pl