Rada Przyjaciół Harcerstwa

W Urzędzie Miasta odbyło się posiedzenie Rady Przyjaciół Harcerstwa. Powstała w ubiegłym roku Rada skupia przedstawicieli samorządu, harcerzy, organizacji społecznych i stowarzyszeń oraz przedsiębiorców a celem jej działania jest wsparcie tarnobrzeskiego harcerstwa…


————-
Specjalnymi gośćmi na posiedzeniu byli komendantka Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego hm Władysława Domagała oraz Prezydent Miasta Jan Dziubiński.

Podczas spotkania podsumowano działaność Rady a także wyrózniono osoby szczególnie wspierające ruch harcerski. Prezydent Dziubiński otrzymał honorową odznakę Przyjaciół Harcerstwa przyznaną przez Chorągiew Podkarpacką ZHP. Wyróznienie to otrzymał rózwnież przewodniczący tarnobrzeskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa wicepezydent Wiktor Stasiak.

Na posiedzeniu podsumowano działaność tarnobrzeskich harcerzy w 2006 r. w tym tegoroczną akcję letnią. Harcerze podkreślali zaangażowanie władz miasta we wsparcie dla działań Związku Harcerstwa Polskiego w Tarnobrzegu.

Jak podkreślali uczestnicy spotkania przyszły rok będzie bardzo ważny dla tarnobrzeskiego środowiska harcerskiego, które świętować bedzie 95-lecie istnienia. Dlatego współpraca przy przygotowaniu obchodów rocznicowych bedzie głównym zadaniem przyjętym w planie pracy Rady Przyjaciół Harcerstwa na rok 2007.


Powstała w ubiegłym roku Rada skupia przedstawicieli samorządu, harcerzy, organizacji społecznych i stowarzyszeń oraz przedsiębiorców.