Bezpłatne Diagnozy Logopedyczne

„Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Młodzieży Dyslektycznej w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 8 i Polski Związek Logopedów organizuje Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych w sobotę 18.11.2006. w godz: 9.00 – 13.00
Celem akcji jest:
– ułatwienie osobom z zaburzeniami mowy dostępu do profesjonalnej diagnozy
– rozpowszechnienie wiedzy logopedycznej oraz stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej konsultacji, informacji i diagnozy
– pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu z komunikacją słowną…

—————-
Akcja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych osób. Oferujemy pomoc zarówno rodzicom niemowląt jak i noworodków pragnących zadbać o prawidłowy rozwój mowy dziecka jak i rodzicom dzieci starszych, u których wymowa budzi niepokój i troskę rodziców.

W poradni przyjmować będą logopedzi:
mgr Ewa Lipiec – Salamucha
mgr Małgorzata Michalska
(tel. poradni 0-15 822-49-48)
e-mail: dyslektyk@tbg.net.pl

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !!