Tarnobrzeg wysoko oceniany w konkursach o unijne dotacje

Projekty składane przez Tarnobrzeg zajmują bardzo wysokie miejsca w konkursach na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Szczegółowe przykłady w rozszerzeniu…


—————-
Projekt pn. „Program stypendialny dla studentów z miasta Tarnobrzeg w roku akademickim 2006/2007” zajął I miejsce w konkursie na dofinansowanie projektów stypendialnych w województwie ze środków Unii Europejskiej, natomiast projekt pn. „Program stypendialny dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich w latach 2006/2007” uzyskał II miejsce w województwie. Łączna kwota pozyskana na stypendia dla uczniów i studentów wyniosła 356 307 zł.

Pozostałe projekty składane przez miasto Tarnobrzeg uzyskują również wysokie oceny w województwie, o czym świadczą poniższe dane.

Projekt pn. „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu tarnobrzeskiego poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 871” zajął II miejsce w województwie na liście projektów wybranych do dofinansowania z działania 1. 1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004- 2006. Kwota dofinansowania – 9 255 938 zł.

Natomiast X miejsce w województwie zajął projekt pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Sikorskiego – Wyspiańskiego-Kopernika w Tarnobrzegu”. Kwota dofinansowania – 1 430 866 zł.

W ramach działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego2004- 2006, projekt pn. „Przywrócenie Starówce Miasta Tarnobrzeg funkcji centrum aktywności społeczno-usługowej – II etap” zajął II miejsce w województwie na liście projektów wybranych do dofinansowania, kwota dotacji wyniosła 523 874 zł, natomiast projekt pn. „Poprawa funkcjonowania ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych w obrębie ulic: Mickiewicza, Moniuszki Wyspiańskiego i Targowej w Tarnobrzegu-I etap” zajął X miejsce. Kwota dofinansowania wyniosła 2 008 680 zł.

W ramach działania 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji projekt pn. „Adaptacja zespół parkowo – zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega” znalazł się na drugim miejscu w województwie uzyskując wsparcie w wysokości 1 285 589 zł.

Program szkoleniowy realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Dostosowanie kwalifikacji zawodowych tarnobrzeskich pracowników do wymagań rynku pracy” zajął I miejsce w województwie. Kwota dotacji wyniosła 420 000 zł.

Informację nadesłał Urząd Miasta