Solidarni ze strajkiem Listonoszy

Od 13 listopada trwa seria protestów pracowników Poczty Polskiej. Zapoczątkowana w Trójmieście akcja jest reakcją na długotrwałe utrzymywanie się fatalnych warunków pracy oraz bierność central związkowych, które nie są w stanie skutecznie walczyć o prawa pracownicze…


———
Problem dotyczy przede wszystkim listonoszy – powszechnie wiadomo, że często pracują oni więcej niż ustawowe 8 godzin dziennie, są zmuszeni do noszenia toreb przeciążonych drukami reklamowymi i otrzymują skandalicznie niskie zarobki. To wszystko stało się powodem rozpoczęcia akcji protestacyjnych, w ramach których listonosze z Trójmiasta, Poznania, Zielonej Góry, Kielc i Warszawy wstrzymali doręczanie listów i przesyłek.

Czerwony Kolektyw – Lewicowa Alternatywa w pełni solidaryzuje się z protestem listonoszy. Walcząc na co dzień o prawa pracownicze doskonale rozumiemy, że sytuacja pracowników poczty to ekstremalny przypadek wyzysku. Jako osoby korzystające z usług poczty wiemy także jak wiele niepotrzebnych druków reklamowych musza roznosić listonosze każdego dnia. Dlatego też:

Apelujemy o możliwie jak największe rozszerzenie protestu listonoszy i rozpoczęcie w najbliższym czasie strajku generalnego!

Deklarujemy pełną solidarność z protestem i wzywamy wszystkich do wsparcia akcji protestacyjnych! Protest listonoszy leży także w interesie klientów poczty, którzy codziennie są zasypywani tonami reklam.

Wzywamy wszystkich swoich członków i sympatyków – zarówno tych zatrudnionych na poczcie, jak i pracujących w innych miejscach, do zaangażowania się w demonstracje i pikiety organizowane przez listonoszy i osoby wspierające ich protest.

Domagamy się od dyrekcji Poczty Polskiej spełnienia wszystkich postulatów protestujących, a w szczególności:

1. Podwyżki dla każdego pracownika poczty do kwoty 2200 zł. brutto i do kwoty 1700 zł. brutto dla wszystkich nowoprzyjętych.

2. Stałego zatrudnienia dla nowoprzyjętych pracowników po upływie 1 roku.

3. Zwolnienie listonoszy z obowiązku noszenia druków reklamowych.

4. Ośmiogodzinnego dnia pracy i wprowadzenia kart zegarowych.

5. Opłacania nadgodzin zgodnie z kodeksem pracy.

6. Wprowadzenia posiłków regencyjnych i wody na urzędach.

7. Rewaloryzacji płac wraz ze wzrostem cen.

Dodatkowo, żądamy, aby w stosunku do osób uczestniczących w proteście nie wyciągano żadnych konsekwencji służbowych.

Celem wsparcia listonoszy, CK-LA przeprowadzi w najbliższych dniach akcje informacyjne (plakatowe i ulotkowe), pikiety i demonstracje oraz uruchomi specjalny serwis poświęcony naszemu wsparciu dla protestujących oraz informacjom na temat strajku.

Solidarność nasza bronią!

Czerwony Kolektyw – Lewicowa Alternatywa

Kontakt: tarnobrzeg@ck-la.tk

Wiecej info na:
www.ck-la.tk
www.protest.post.waw.pl