Nowa Rada wystartowała

Na pierwszej sesji zebrała się dziś Rada Miasta Tarnobrzeg V kadencji. Nowi radni złożyli ślubowanie a także wybrali ze swojego grona Przewodniczącego Rady Miasta. Został nim Jurand Lubas reprezentujący Tarnobrzeskie Porozumienie Prawicy…


Głosowało na niego 18 spośród 20 uczestnicząych w sesji radnych.
Rada Miasta podjęła także uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego Jana Dziubińskiego w związku z wyborem na urząd Preyzdenta Miasta. W składzie rady zastąpi go Mariusz Nasternak.

Już wkrótce kolejna sesja Rady Miasta, na której ślubowanie złoży nowowybrany Prezydent Miasta. Odbędzie się ona w ciągu siedmiu dni od daty ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów Prezydenta Miasta.