Kurs języka migowego

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niesłyszących i niedosłyszących Tarnobrzeski Dom Kultury organizuje kurs języka migowego. Celem kursu jest rozpowszechnienie idei języka migowego jako środka porozumiewania, ułatwienia osobom niesłyszącym załatwienie spraw urzędowych, które na co dzień stanowią duży problem oraz przełamanie istniejących barier komunikacyjnych w kontaktach z osobami z deficytem słuchu.

Kurs obejmuje 60 godzin wykładów i ćwiczeń z zakresu języka migowego.
Uczestnicy poznają alfabet palcowy, znaki liczb oraz kilkaset znaków ideograficznych języka migowego. Na ostatnim spotkaniu zostanie przeprowadzony egzamin sprawdzający. Osoby z pozytywnymi wynikami z egzaminu otrzymają zaświadczenie o odbyciu kursu.

Kurs adresowany jest dla pracowników administracji państwowej, pracowników instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, służb społecznych, nauczycieli, studentów, wolontariuszy, rodzin osób niesłyszących i wszystkich zainteresowanych.

Odbędzie się on podczas ferii zimowych: 12-14 II. 2007 i 21-23 II 2007r. w godzinach od 9.00 do 20.00.
Aby zgłosić swój udział należy wypełnić i dostarczyć kartę zgłoszenia (do pobrania na stronie www.tdk.tarnobrzeg.pl) na adres Tarnobrzeskiego Domu Kultury do 31 stycznia 07r.

Szczegółowe informacje
TDK, Dział ARA
ul. Słowackiego 2
39-400 Tarnobrzeg
tel. 015 822 21 10 wew. 24
Izabela Chmielowiec