Gala Siłaczy Tarnobrzeg 2007

28 stycznia 2007 roku na Hali OSiR Tarnobrzeg w Zawodach w Podnoszeniu Ciężarów „Gala Siłaczy Tarnobrzeg 2007” wystąpią zawodniczki i zawodnicy z Podkarpacia, Małopolski i Świętokrzyskiego min. z Sędziszowa Małopolskiego, Kunowa, Gorlic, Sanoka i Tarnobrzega. W czasie zawodów, Mistrz Świata Krzysztof Wrona, medalistki Mistrzostw Polski w Tróboju Siłowym siostry Monika i Izabela Gajda oraz medalista w Tenisie Stołowym Niepełnosprawnych Maciej Nalepka zawodnicy IKS Tarnobrzeg zostaną uhonorowani przez Prezydenta Miasta za osiągnięcia sportowe w 2006r.

Komunikat organizacyjny:
INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY TARNOBRZEG ZAPRASZA NA „GALĘ SIŁACZY TARNOBRZEG 2007”
– Zawody w Podnoszeniu Ciężarów

Cel:
– Popularyzacja podnoszenia ciężarów,
– Ocena pracy szkoleniowców w klubach sportowych,
– Promocja Tarnobrzega

Organizatorzy:
– Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg,
– Urząd Miasta Tarnobrzeg, OSiR Tarnobrzeg,

Termin i miejsce:
– 28 stycznia 2007r (niedziela), Hala OSiR – u Tarnobrzeg, ul. Niepodległości 2.

Program zawodów:
– Przyjazd ekip do godz. 9.30
– Odprawa techniczna 9.30 – 10.00
– Ważenie zawodniczek i zawodników 10.00 – 11.00
– Start I grupy godz. 12.00 (startują zawodniczki + kategoria 56 kg. Mężczyzn)
– Uhonorowanie przez Prezydenta Miasta zawodników za osiągnięcia sportowe w 2006r
– Start grupy II, III, następuje bezpośrednio po zakończeniu grupy poprzedzającej

Warunki uczestnictwa:
– W zawodach biorą udział zawodniczki i zawodnicy, ktzy ukończyli 15 lat życia i posiadają aktualne badania sportowo-lekarskie,
– Każdy uczestnik musi być ubezpieczony przez macierzysty klub

Punktacja:
– wg. Sinclair’a

Nagrody:
– W każdej kategorii wagowej za miejsca 1 – 3 przyznawane będą Puchary i dyplomy,
– natomiast za miejsca 1-6 dyplomy

Finansowanie:
– Organizatorzy pokrywają koszty organizacji zawodów,
– Koszty delegacji oraz startowego w wysokości 15 zł od uczestnika pokrywają delegujące kluby.

Postanowienia końcowe:
– Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia, kradzieży oraz uszkodzenia lub zgubienia sprzętu i rzeczy osobistych zawodników,
– Prawo interpretacji oraz zmiany powyższego regulaminu mają wyłącznie organizatorzy.

Informacji udziela Trener Jan Dryka – kom. 515098049

Sponsorzy zawodów:
Firma SELTAR z Tarnobrzega,
Urzęd Miasta Tarnobrzeg,
Agencja Ochrony GOSPODARCZYK,
Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” w Tarnobrzegu,
Spółdzielnia Mieszkaniowa „SIARKOWIEC”,
Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa,
OSiR Tarnobrzeg
MARIUSZ MAKOWIECKI