Nagana dla posła Kłeczka?

Rzecznik dyscypliny klubowej PiS Marek Suski zapowiedział zgłoszenie wniosku o ukaranie naganą dwojga posłów klubu Prawo i Sprawiedliwość, w tym wybranego z tarnobrzeskiego okręgu posła Dariusza Kłeczka.

Powodem mocno prawdopodobnej nagany jest głosowanie posła Kłeczka za odwołaniem Jadwigi Wiśniewskiej (z klubu PiS) z funkcji przewodniczącej komisji nadzwyczajnej do spraw zmiany konstytucji w zakresie ochrony życia od momentu poczęcia. Marek Suski wyraził nadzieję, że prezydium klubu PiS przyjmie jego wniosek, gdyż posłowie PiS głosujący za odwołaniem przewodniczącej komisji z własnego klubu (jej miejsce zajął Franciszek Stefaniuk z PSL) wzbudzili powszechne zaskoczenie.

Sam wniosek o odwołanie przewodniczącej komisji specjalnej złożyła posłanka Anna Sobecka (niegdyś LPR), uzasadniając to opóźnieniami w pracach komisji. Jadwiga Wiśniewska opóźnienia w zwoływaniu posiedzeń tłumaczyła oczekiwaniem na brakujące ekspertyzy. Zmiana przewodniczącej powiodła się dzięki 6 głosom za odwołaniem, 2 głosom przeciw i 1 wstrzymującym się. W tej sytuacji zwrócenie się dwójki posłów PiSu przeciw własnemu przewodniczącemu komisji było dla zmian decydujące.

Poseł Dariusz Kłeczek sugerował, że posiedzenia komisji opóźnianie są celowo na skutek działań „bardzo wpływowych polityków PiS”, a zamawianie kolejnych ekspertyz było świadomą grą na czas, mającą niedopuścić do zakończenia prac komisji przed nowelizacją Konstytucji. W wyniku głosowania zmieniającego przewodnictwo komisji specjalnej poseł Dariusz Kłeczek został jej wiceprzewodniczącym.