Wydawanie żywności dla najuboższych – apel do sektora non-profit

Polski Czerwony Krzyż w Tarnobrzegu koordynuje akcję wydawania żywności najuboższym mieszkańcom Naszego grodu. Dlatego też Tarnobrzeska Rada Organizacji Pozarządowych pragnie poinformować wszystkie organizacje pozarządowe (z terenu Tarnobrzega), które w swoich celach statutowych mają zapisaną realizację zadań z zakresu pomocy społecznej o możliwości współudziału w tej inicjatywie.

Organizacje pozarządowe, które zdecydują się pomóc, proszone są o pilny kontakt z Panią Genowefą Stadnik – tel: (15) 822-57-80, bądź osobiście od poniedziałku do piątku (między godziną 10 a 13) w tarnobrzeskiej siedzibie PCK (ul. Kościuszki 30/9).
Zgłoszenia przyjmowane są do 19 kwietnia 2007 roku.
Gwoli informacji: żywność znajduje się w strzyżowskim magazynie PCK, stamtąd też zainteresowane stowarzyszenia będą mogły ją odbierać po uprzednim kontakcie z koordynatorem.

Zapraszamy do współpracy.

Polski Czerwony Krzyż w Tarnobrzegu oraz Tarnobrzeska Rada Organizacji Pozarządowych