Pomóż razem z nami – zbiórka krwi

W dniu 25 maja br. (piątek) Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Tak dla Tarnobrzega” organizuje zbiórkę krwi pod hasłem „Pomóż razem z nami”. Akcja zostanie przeprowadzona w ramach „Dni Tarnobrzega”, w godz. 9-14 na Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu. Poboru krwi dokonywać będą pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w specjalistycznym ambulansie.

Celem akcji jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez propagowanie uniwersalnych postaw pro społecznych wśród mieszkańców, chcemy aby mieszkańcy miasta podczas imprezy rozrywkowej jaką są „Dni Tarnobrzega”, dali również też coś z siebie dosłownie i w przenośni.

Informacja od: Macieja Matyki, Prezesa Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich „Tak dla Tarnobrzega”