Najpiękniejsze ogrody, rabatki, balkony

Do 15-go czerwca można zgłaszać kandydatury w corocznym konkursie na najpiękniejszy ogród, rabtę przyblokową i balkon w Tarnobrzegu. Konkurs organizuje Prezydent Miasta Tarnobrzega.

W konkursie mogą wziąć udział indywidualni mieszkańcy miasta oraz zorganizowane grupy lokatorów w budynkach. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie deklaracji udziału w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Tarnobrzeg przy ul. Mickiewicza 7, stanowisko: Ochrona środowiska, leśnictwo, rolnictwo. Tel. 822-65-70 wew.284

Termin zgłoszeń konkursowych do dnia 15 czerwca 2007 r. Komisyjny przegląd i ocena ogrodów i rabat przyblokowych: w dniach 18-22 czerwca 2007 r. Komisyjny przegląd i ocena balkonów: w dniach 25-29 czerwca 2007 r.