Brunonalia 2007 – Klimontów

Jak co roku o tej porze warto wybrać się za Wisłę, do Klimontowa Sandomierskiego.

W dniach 9-14 lipca odbędą się tam Brunonalia 2007. W tym roku po raz pierwszy Brunonalia nawiążą do żywej niegdyś w Klimontowie tradycji i kultury żydowskiej. Raphael Rogiński, znakomity gitarzysta, twórca zespołów Shofar i Cukunft, wystąpi 10 lipca w budynku opuszczonej synagogi, ilustrując niezwykłą grą na żywo nieme filmy awangardowe. Anna Rozenfeld – utalentowana plastyczka, wystawiająca w kraju i za granicą – będzie przez pięć dni prowadziła warsztaty plastyczne. Podczas warsztatów zostanie wykorzystana przestrzeń synagogi, uczestnicy zapoznają się z elementami alfabetu hebrajskiego i języka jidysz.

Oprócz tego w ramach Brunonaliów odbędą się trzy spektakle teatralne (tetr tradycyjny i teatr off)w reżyserii warszawskich animatorek kultury, Małgorzaty Szyszki i Katarzyny Kwiatkowskiej, koncerty śpiewającej aktorki Aldony Jacórzyńskiej, pięciodniowe warsztaty teatru lalkowego Adama Walnego, imprezy sportowe – biegi, turniej szachowy.

HISTORIA IMPREZY

Brunonalia odbywają się każdego lata od 2002 roku. Warszawskie Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Brunona Jasieńskiego zainteresowało się Klimontowem, ponieważ jest rodzinna miejscowość poety, którego twórczość Stowarzyszenie upamiętnia. Pierwotnym celem Brunonaliów było uczczenie setnej rocznicy urodzin Brunona Jasieńskiego. Okazało się, że w Klimontowie istnieje ogromne zapotrzebowanie na ożywienie życia kulturalnego, toteż impreza zaczęła odbywać się cyklicznie. W roku 2007 będzie miała miejsce już po raz szósty.

Brunonalia w roku 2002 trwały jeden dzień, każde następne około tygodnia. W ramach Brunonaliów miały miejsce: spektakle teatralne, pokazy filmów, koncerty, wystawy, happeningi, warsztaty dla dzieci i młodzieży (plastyczne, teatralne, muzyczno-ruchowe, filmowe), zawody sportowe. Brunonalia stopniowo stają się lokalną tradycją Klimontowa, organizatorzy liczą na to, że stopniowa aktywizacja mieszkańców doprowadzi do całkowitego przejęcia przez nich organizacji imprezy a także – w dalszej perspektywie – do rozwoju życia kulturalnego na terenie gminy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

http://www.brunonalia.pl