TDK informuje o zapisach do Szkoły Artystycznej

Szkoła Artystyczna to forma edukacyjna, skierowana do klas I-III szkół podstawowych.
– Uczy ona twórczo i odważnie myśleć, rozumieć i odbierać świat za pomocą muzyki, kolorów i literatury, pozwala dzieciom „otworzyć się”, uczy pracy w grupach.
– Forma zajęć pozwala na odkrycie indywidualnych zainteresowań i pasji, rozwój twórczej osobowości, kontakt z profesjonalną sztuką (wystawy w Galerii TDK, spektakle teatralne koncerty).

Zajęcia ujęte są w formę bloku składającego się z czterech przedmiotów: muzyki, plastyki, tańca, kultury żywego słowa. Możliwe jest również podejmowanie nauki wybranych przedmiotów.
– Odbywają się one raz w tygodniu (dzień ustalony z wychowawcą klasy), trwają cały rok szkolny, jedna lekcja to 45 min.
– Program realizowany jest przez instruktorów TDK. Pedagodzy prowadzący zajęcia- instruktorzy TDK to wykwalifikowana kadra, doskonalącą swoje umiejętności, otwarci na propozycje wychowawców.
– Mają do dyspozycji swojej i uczniów profesjonalne pracownie (plastyczną, muzyczną, scenę teatralną).
W ciągu roku uczniowie, biorą udział w projektach artystycznych, konkursach, przedstawieniach teatralnych, koncertach i wystawach.
– W Szkole Artystycznej panuje dobry klimat i przyjacielska atmosfera.

Zapisy dokonywane są w Tarnobrzeskim Domu Kultury w Dziale Amatorskiego Ruchu Artystycznego, pokój 56, tel. 0-15 822-21-10 wew.24