Kasa dla młodych

„Make a Connection – Przyłącz się”.
Z dniem 3 września 2007 Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz firma Nokia ogłaszają rozpoczęcie VII edycji Programu „Make a Connection – Przyłącz się”. Skierowany jest on do młodzieży w wieku 16 – 22 lat z terenu całej Polski. Program wspiera młodzieżowe projekty lokalne, umożliwiając młodym ludziom aktywne włączenie się w życie społeczne oraz wszechstronny rozwój osobisty. Grupy młodzieżowe, których pomysły zostaną zaakceptowane, mogą otrzymać dotacje w wysokości od 2.000 do 4.500 zł na realizację zaproponowanych przez siebie projektów na rzecz lokalnej społeczności. Projekty można nadsyłać do 22 października 2007.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie projektu wraz z budżetem, przygotowanych według wzoru dostępnego na stronie internetowej www.makeaconnection.pl.
Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy grupy młodzieżowe (grupy nieformalne, samorządy szkolne, lokalne stowarzyszenia utworzone i kierowane przez młodzież itp.).

Nadsyłane projekty powinny spełniać następujące warunki:

Grupa powinna składać się z co najmniej 8 osób w wieku od 16 do 22 lat.
Odbiorcami planowanych działań powinny być lokalne społeczności i ich członkowie, czyli mieszkańcy miejscowości, rówieśnicy, dzieci, sąsiedzi, etc.
Proponowane działania powinny być samodzielnie zaplanowane i realizowane przez grupę, a nie kierowane przez dorosłych.

Grupa może ubiegać się o dotację w wysokości od 2 000 do 4 500 złotych.
Proponowane działania powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 lutego 2008, a kończyć nie później niż 31 sierpnia 2008 roku.
Termin nadsyłania projektów upływa 22 października 2007 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu Make a Connection: www.makeaconnection.pl lub kontaktując się z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży: tel. (0 22) 826 10 16, e-mail: b.sulek@pcyf.org.pl.

Do dzieła tarnobrzeska młodzieży…