Opinie: „Świat bez barier, czyli ostatnia misja”

Autor: Roman Dąbrowski, Konsultant do spraw spolecznych stowarzyszenia „Integracja”

Zwracamy się z prośbą o wspólne poparcie propozycji wycofania z dalszych konsultacji społecznych dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Tarnobrzega”. Uważamy bowiem, że w obecnej wersji tego dokumentu, nie ma w nim czego konsultować. Pozytywnych elementów jest tam tak mało, iż mówienie o tym „dokumencie” nawet w kategoriach „projektu” strategii jest zwykłym nieporozumieniem, by nie powiedzieć mocniej, że głupim żarem albo zwykłą kpiną!

Na taką ocenę mają wpływ wszelkie uchybienia dotyczące w równym stopniu, tak strony formalnej, jak też merytorycznej. Rzecz jest tym bardziej bulwersująca, że został on opracowany w ramach specjalnej umowy podpisanej między prezydentem miasta a rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu z udziałem przewodniczącego Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Fakt ten jest o tyle znaczący, że towarzyszyły temu wielkie nadzieje, błyski fleszy i telewizyjna kamera. Warto mieć także na uwadze to, że za opracowanie strategii zleceniobiorca miał otrzymać określone wynagrodzenie /20 tysięcy złotych/, ale – jak już głosi legenda – z przyjęcia należności uczelnia sama zrezygnowała.

Trzeba przyznać, że w obecnej wersji „Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Tarnobrzega” jest to naprawdę wyjątkowy dokument. Ma siedmiu autorów i liczy blisko 120 stron. Imponuje rozmachem i nowatorstwem podejścia, wciąga szerokością perspektywy i głębią naukowych dociekań. Po jego lekturze trudno nie zgodzić się z zawartą w nim tezą, że „rozwiązywanie problemów ludzkich to dramat, który posiada swoje fazy: inicjacji, akcji i rozwiązania końcowego.” Ta ostatnia faza znajduje się oczywiście „poza osnową dramatu jako takiego”. Punktem wyjścia tego „dramatu” jest człowiek. Dzięki temu dowiadujemy się o jego „byciu w zobiektywizowanym świecie”, „tajemnicy istnienia” i „utulaniu w tęsknocie za samotnością”. Jest też o „autonomii osoby ludzkiej – wewnętrznej integracji, inicjacji działania” i braku wystarczającej władzy, „praniu mózgu” i metafizyce /zobacz „Wprowadzenie”/. Są rozważania nad wykluczeniem, integracją i społecznym szczęściem w Unii Europejskiej. Jest Dostojewski i „przemiana prostytutki”. /zobacz „Aneks”/ Imponujące, nieprawdaż? Jednakże co to wszystko ma wspólnego z Tarnobrzegiem, diagnozą stanu i rozwiązywaniem problemów społecznych? Niestety, o tym już autorzy nic nie wspominają. Pozostawiają to wszystko zapewne w „nieodkrytej tajemnicy naszego istnienia”, jako „ważne odwołania” przy „próbie udzielania odpowiedzi” na problemy, z jakimi przyszło się im mierzyć, kiedy opracowywali tę właśnie strategię. /zobacz „Aneks”/ Przecież to zwykłe kpiny! Wszelkiego typu wątpliwości, uwag i zastrzeżeń jest tak wiele, że najlepiej będzie opracować ten dokument od nowa!

Jednym z najbardziej dobitnych przykładów, które świadczą o wartości merytorycznej tego dokumentu jest ujęcie i przedstawienie problematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych. Sposób zdiagnozowania problemów, z jakimi borykają się te osoby w naszym mieście można porównać do ankiety przeprowadzonej wśród tarnobrzeżan na temat „jakości życia” mieszkańców gwiazdozbioru Oriona. Wyniki obu badań byłyby zbliżone. Problem w tym, że niepełnosprawni nie spadli nagle z księżyca! A ich samych nikt o zdanie nie pytał. Konsekwencją takiego podejścia jest fakt, iż w diagnozie z wielu problemów zgłaszanych od 1999 przez organizacje reprezentujące interesy osób niepełnosprawnych nie został uwzględniony żaden /słownie: ż a d e n/ z nich!

W związku z powyższym, proponujemy aby dokument ten zwrócić autorom do całkowitego przepracowania albo też poszukać nowych i kompetentnych osób, które się tego zadania podejmą. Na zakończenie pragniemy jeszcze podkreślić, że mimo zdecydowanie negatywnej oceny całości dokumentu, jest w nim kilka bardzo dobrych pomysłów, wartościowych wniosków i rozwiązań, których realizację warto rozważyć i podjąć. Jednak kilka, nawet najlepszych pomysłów to jeszcze nie cała strategia, a w obecnej wersji nawet i one mają znikomą szansę na wdrożenie i realizację. Z góry dziękujemy za Wasze wsparcie!

Roman Dąbrowski
Konsultant do spraw spolecznych stowarzyszenia „Integracja”
kontakt: issiip@o2.pl

Pismo poparcia dostępne jest tutaj.

Link do strony, gdzie można zapoznać się z ową strategią oraz przesłać swoją opinię na jej temat: