Ogłoszenie

16 października o godzinie 16:00 w Urzędzie Miasta przy ul. Kościuszki 32 (sala 201) odbędzie spotkanie przedstawicieli sektora non-profit z władzami miasta. Tematyka: omówienie projektu Programu Współpracy na rok 2008 … (dostępny na oficjalnej stronie miasta lub do wglądu w Biurze Informacji i Promocji).