TDK – Konkurs Recytatorski

Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza młodzież szkół gimnazjalnych do udziału w V Edycji Rejonowego Konkursu Recytatorskiego.

Eliminacje wstępne odbędą się na terenie macierzystych szkół zarówno miasta Tarnobrzega, jak i powiatów: Stalowa Wola, Nisko, Tarnobrzeg.

Koordynatorem konkursu jest Tarnobrzeski Dom Kultury.Karty zgłoszenia dostępne są w szkołach gimnazjalnych oraz w placówkach kultury organizujących eliminacje powiatowe. W rozszerzeniu szczegółowy regulamin konkursu…

REGULAMIN V REJONOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

Cele konkursu:
Popularyzacja sztuki recytatorskiej.
Promowanie kultury żywego słowa.
Kształtowanie wrażliwości i wyobraźni artystycznej młodzieży.

Założenia szczegółowe:
Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimna­zjal­nych z powiatów: tarnobrzeskiego, stalowowolskiego i ni­żańskiego.

Uczestnicy zgłaszają do konkursu wiersz i fragment prozy dowolnie wybranych autorów, które zostały wydane drukiem.

Łączny czas prezentowanych utworów nie może przekro­czyć 7 minut.

Uczestnicy konkursu nie mogą prezentować repertuaru z poprzedniego roku.

Kryteria oceny:
Komisja artystyczna oceniać będzie: dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestników, interpretację tekstu literackiego, kulturę żywego słowa, ogólny wyraz artystyczny.

Warunki uczestnictwa:
Uczestnicy zgłaszają swój udział na czytelnie wypełnionej kar­cie zgłoszenia, podając pełne brzmienie imienia i naz­wiska autorów oraz tytuły do macierzystych szkół.

Eliminacje dla miasta Tarnobrzega organizuje Tarnobrzeski Dom Kultury, tel. (015) 822-21-10, w. 24.

Eliminacje dla powiatu tarnobrzeskiego organizuje Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie, ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba, tel. 015 846 24 10.

Eliminacje dla powiatów Stalowa Wola, Nisko organizuje Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 32, 37-450 Stalwa Wola, tel. 015 842 23 22.

Serdecznie zapraszamy miłośników żywego słowa.