TDK – Tkanina w Miniaturze

Tarnobrzeski Dom Kultury ogłasza III EDYCJĘ KONKURSU TKANINA W MINIATURZE OZDOBNY INICJAŁ. CELEM KONKURSU JEST:
– zainteresowanie historią rozwoju pisma, gdyż świat pisma obejmuje istotne zjawiska cywilizacji, kultury, rozwija się wraz ze stylami artystycznymi;
– przybliżenie litery jako zjawiska estetycznego i kreowanie entuzjastów ładnego pisma;
– zapoznanie się z technikami rękodzieła artystycznego oraz z liternictwem, by ukazać bogactwo sztuki pisania i jego siłę wyrazu;
– kształtowanie wyobraźni plastycznej i uczenie zręczności, cierpliwości, dokładności, co pozwala wykonać piękne tkaniny – obrazy.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 20 lat z Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego, którzy samodzielnie lub pod kierunkiem instruktora, opiekuna wykonają tkaninę w formacie 30 cm x 30 cm, w technice: TRADYCYJNEJ, APLIKACJI, HAFTU, MIESZANEJ.

Temat pracy: OZDOBNY INICJAŁ.
Prace prosimy zgłaszać do 26 listopada 2007 r. w Dziale Amatorskiego Ruchu Artystycznego Tarnobrzeskiego Domu Kultury, ul. Słowackiego 2.

Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane.

Wernisaż wystawy pokonkursowej, w czasie którego zostaną wręczone dyplomy i nagrody odbędzie się 4 grudnia 2007 roku o godz. 1700 w Galerii Tarnobrzeskiego Domu Kultury.

Informacje dotyczące konkursu: tel. 015 822-21-10, w. 25; www.tdk.tarnobrzeg.pl