Inicjatywa Społeczna NIE sprzedaży alkoholu nieletnim.

Wychowankowie i pracownicy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tarnobrzegu zainicjowali akcję promującą zakaz sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Inicjatywa Społeczna
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tarnobrzegu
Jestem Nieletni. Nie sprzedawaj mi alkoholu!

Inicjatywa Tarnobrzeskiej Placówki Wychowawczo-Opiekuńczej jest wynikiem narastających problemów związanych ze spożywaniem alkoholu przez osoby nieletnie, którego to skutkiem była tragiczna śmierć 16-letniego mieszkańca naszego miasta.

Pracownicy Tarnobrzeskiej Placówki w codziennej swej pracy starają się przestrzegać swoich wychowanków przed skutkami wynikającymi ze spożywania alkoholu przez osobę nieletnią. Pomimo tego, zdarza się, że wychowankowie placówki podejmuję próbę picia alkoholu. Gdy są pytani, skąd mieli alkohol, stwierdzają że sprzedano im w sklepie. Sprzedawcy pomimo przepisów zakazujących sprzedaż alkoholu osobom nieletnim, często łamią je dla osiągnięcia zysku. Spotykamy się też z sytuacjami, kiedy sprzedawca odmawiający sprzedaży alkoholu nieletnim staje się celem nieprzyjemnych uwag i agresji słownej ze strony nieletnich.

Niniejsza inicjatywa ma na celu uświadomienie społeczeństwu, że każda osoba nieletnia jest dzieckiem, które często nie jest w stanie właściwie ocenić własnych potrzeb. Grupa rówieśnicza a przede wszystkim potrzeba akceptacji, może wywołać podjęcie przez nieletniego decyzji, o kupnie alkoholu. Następnie nieletni, razem ze znajomymi spożywa go, i z obawy przed konsekwencjami tego czynu, w stanie upojenia błąka się po ciemnych częściach miasta, aby nie zostać zauważonym przez służby miejskie, czy też znajomych rodziców. Stan w którym się znajduje nie pozwala mu właściwie ocenić zagrożeń na jakie się naraża, a które mogą w konsekwencji doprowadzić do tragicznych wydarzeń.
Mając na uwadze twierdzenie, że zdecydowanie lepiej zapobiegać niż leczyć, bezpośrednim celem akcji jest uświadomienie wszystkim, że alkohol nie jest napojem przeznaczonym dla nieletnich. To sprzedawca mówiąc „NIE NIELETNIM” mają znaczny wpływ na ochronę ich przed zgubnymi skutkami spożywania alkoholu.
Punktem kulminacyjnym naszego działania będzie roznoszenie przez młodzież i pracowników placówki plakatów promujących akcję naszą inicjatywę. Nasza inicjatywę poparł i przyłączył się do niej Samorząd Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu. Akcja będzie przeprowadzona pomiędzy 19 a 23 listopada.

Mamy nadzieję że dzięki tej inicjatywie 100% sprzedawców odmówi nieletnim sprzedaży alkoholu.
Pomysłodawcą inicjatywy i jej koordynatorem jest wychowawca placówki Pan Damian Szwagierczak.