Pierwsze Forum Tarnobrzeskich Organizacji Pozarządowych

I Forum Tarnobrzeskich Organizacji Pozarządowych odbyło się 13 grudnia 2007 roku w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Głównym tematem blisko dwugodzinnej dyskusji stała się Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnobrzega. Przewodniczący TROP Grzegorz Lipiec przedstawił stanowisko rady względem Strategii: Opracowanie przygotowane przez pracowników naukowych Instytutu Socjologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego nie jest doskonałe, ale błędem jest całkowita negacja i wrzucenie tego dokumentu do kosza…

Zarzut braku konsultacji ze środowiskiem też nie jest właściwy, odbyły się przecież dwie debaty, naniesiono poprawki zgłoszone przez instytucje pomocy społecznej, rynku pracy, czy komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Poza tym tekst był i jest cały czas do wglądu zarówno w Urzędzie Miasta jak i PWSZ w Tarnobrzegu. Tarnobrzeska Rada Organizacji Pozarządowych uważa, iż należy Strategię przyjąć.

Ku przestrodze permanentnego żonglowania terminami: jednym z wymogów merytorycznych wobec beneficjentów w projektach systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 jest posiadanie gminnej / powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Ostateczny termin uchwalenia strategii (31.12.2008r.), wydaje się być odległym, lecz tak naprawdę może się okazać niewystarczającym. TROP zobowiązał się do przeprowadzenia w styczniu spotkania organizacji pozarządowych z twórcami Strategii …

Oprócz tego najbardziej emocjonalnego tematu Tarnobrzeska Rada Organizacji Pozarządowych zdała sprawozdanie z dotychczasowej działalności oraz przedstawiła kierunki działania w nadchodzącym 2008 roku. Tarnobrzeska Rada Organizacji Pozarządowych od 13.12 liczy 13 osób. Do dotychczasowego składu dołączyli: Izabela Opioła, Rajmund Zięba, Robert Chrząstek, Jerzy Piś, Maciej Matyka oraz Paweł Antończyk.

Poniżej oficjalne stanowisko TROP wobec Strategii:

Stanowisko Tarnobrzeskiej Rady Organizacji Pozarządowych
w sprawie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnobrzeg”

Tarnobrzeska Rada Organizacji Pozarządowych wykonując swój obowiązek konsultacji istotnych dokumentów dla trzeciego sektora, chciałaby włączyć się do lokalnej dyskusji dotyczącej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnobrzeg.

Opracowanie przygotowane przez pracowników naukowych Instytutu Socjologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu nie jest doskonałe, ale negacja całości jest co najmniej niezrozumiała. Z faktami zwykle się nie dyskutuje, zatem: do 30 listopada br., każdy zainteresowany mógł zgłosić swoje uwagi twórcom Strategii … Część instytucji oraz środowisk skorzystała z tego prawa. Poza tym odbyły się dwie publiczne debaty na temat tego dokumentu. Pierwsza odbyła się 13 listopada w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, druga 29 listopada podczas sesji Rady Miasta. Poza tym autorzy Strategii … spotkali się 6 listopada z potencjalnymi wykonawcami opracowania, czyli z przedstawicielami instytucji pomocy społecznej, rynku pracy oraz organizacji pozarządowych. Podczas tych wszystkich spotkań padły jasne deklaracje tworzenia szczegółowych rozszerzeń, odpowiadających danym problemom społecznym, czy uzupełnienia braków w diagnozie lokalnej społeczności.

To teraz tak naprawdę przychodzi czas, aby oszacować koszty realizacji Strategii … i zająć się wdrażaniem jej w życie przez wykorzystanie finansowej szansy jaką daje Unia Europejska. Jednak wpierw należy ten dokument przyjąć. Ku przestrodze permanentnego żonglowania terminami podamy jeden argument: jednym z wymogów merytorycznych wobec beneficjentów w projektach systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 jest posiadanie gminnej / powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Ostateczny termin uchwalenia strategii (31.12.2008 rok), wydaje się być odległym, lecz tak naprawdę może się okazać niewystarczającym.

Dlatego też Tarnobrzeska Rada Organizacji Pozarządowych apeluje o: przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnobrzeg na najbliższej sesji Rady Miasta tuż po ostatniej publicznej debacie (w oddzielnym piśmie zwrócimy się do twórców o przeprowadzenie takiej dyskusji) nad jej kształtem i naniesieniu finalnych poprawek.

Podpis:
Grzegorz Lipiec – Przewodniczący Tarnobrzeskiej Rady Organizacji Pozarządowych