Wyróżnienie dla BFF

Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego w Rzeszowie, organizator konkursu Inicjatywa Pozarządowa Popdkarpacia 2007, organizowany w ramach projektu „Trzeci sektor na pierwszą stronę” w trybie konkursowym nagrodził trzy inicjatywy obywatelskie: Ujrzeć łzy radości u dzieci (nagroda główna) – OSP Jasionów, Wakacje Marzeń – wspieramy Dębicki Dom Dziecka – Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu (wyróżnienie) oraz … Bartoszki Film Festival – Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Kulturalne (wyróżnienie).

Komisja konkursowa w skład, której wchodzili: przedstawiciel Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych, Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego oraz organizator konkursu (Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego), nagrodzili Bartoszki za oryginalność i aktywizacyjny charakter festiwalu oraz efektywne i profesjonalne podejście do współpracy z lokalnymi oraz regionalnymi mediami. Warto dodać, iż do konkursu zgłoszono 37 inicjatyw.

Rozstrzygnięto również konkurs na Wolontariusza Podkarpacia 2007. Rozdanie nagród odbyło się 14 grudnia 2007 roku w Rzeszowie (Restauracja Kwadrat) podczas Podkarpackiego Spotkania Opłatkowego.

W imieniu Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Kulturalnego nagrodę odebrał Grzegorz Lipiec – Prezes Stowarzyszenia:
Przyznam się szczerze, że nie spodziewałem się tego wyróżnienia. Jest przecież w Tarnobrzegu wiele stowarzyszeń, które wykonują ogromną pracę na rzecz lokalnej społeczności, jak choćby: Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Ogród Świętego Franciszka”, Tarnobrzeski Klub Kawaleryjski, czy też Tarnobrzeski Bank Żywności.

Z drugiej strony cieszę się z tego wyróżnienia. Dlaczego? Ponieważ jest wyróżnienie zespołowe, a właśnie to jest ważne w każdym formalnym zrzeszeniu. Tą nagrodę dedykuję pomysłodawcy (Michał Kanios), każdemu organizatorowi trzech edycji festiwalu (tutaj musiałbym już przytoczyć sporą listę imion i nazwisk), współorganizatorom, lokalnemu samorządowi, sponsorom oraz patronom medialnym. Są takie chwile w działalności społecznej, kiedy ma się ochotę powiedzieć – stop, ale kiedy doceniany zostaje trud organizatora wtedy, czuje się ogromną radość i szczęście. Jest jeszcze tyle do zrobienia … i już trzeba myśleć o czwartej edycji Bartoszki Film Festival (21.08 – 23.08).