Zaproszenie na debatę informacyjną

Instytut Socjologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu oraz Tarnobrzeska Rada Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza na informacyjną debatę dotyczącą Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Tarnobrzega. Spotkanie odbędzie się 29 stycznia 2008 roku (wtorek, godz. 15:00) w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. prof. Stanisława Tarnowskiego, przy ul. Wyszyńskiego.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do owocnej dyskusji.

Program debaty:

1. Wystąpienie JM Rektora PWSZ dr hab. Kazimierza Jaremczuka.
2. Referaty autorów Strategii …: ks. dr Piotr Setlak, dr Marek Ziemba, dr Teresa Zbyrad.
3. Dyskusja – praktyczne aspekty realizacji Strategii …
4. Zakończenie debaty.

Informację nadesłał Grzegorz Lipiec
Przewodniczący TROP