Wielkanocny Konkurs Plastyczny

Tradycyjne Obrzędy Polskie Wielkanocny Konkurs Plastyczny
Terminy:

– zgłaszanie prac do konkursu do 10.03.2008r /włącznie/
– rozstrzygnięcie konkursu , wręczenie nagród , otwarcie wystawy 17.03.2008r godz.16.00 /Galeria Afisz- kawiarnia TDK/
– wystawa czynna w terminie 17.03-07.04.2008r.

Regulamin
Konkurs ma skłonić dzieci i młodzież do przypomnienia i odtworzenia często zapomnianej tradycji , bądź poznania źródeł lub szczegółów takich zwyczajów , które są żywe i kultywowane do dziś.

1 Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę tylko w jednej kategorii tematycznej:

– „Projekt Kartki Wielkanocnej”- prezentującej polskie obrzędy i tradycje związane ze świętami wielkanocnymi. Inspiracją mogą stać się stroje ludowe, wycinanki, hafty i inne wyroby rękodzieła artystycznego. Format 13×19 cm

– Pisanka – jako element symboliki wielkanocnej (symbol rodzącej się do życia przyrody). Technika barwienia i wykonania dowolna (pisanie woskiem, oklejanie papierem lub tkaniną , drapanie i inne)

– Palma wielkanocna – tradycyjny symbol Niedzieli Palmowej. Technika wykonania dowolna (gałązki, suszone lub bibułkowe kwiaty, wstążki
/z wyłączeniem plastikowych/ itp.)

2. Do konkursu uczestnicy zgłaszają opisaną pracę. Prosimy o dołączenie karty zgłoszenia na jej odwrocie.

3. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych :
– I kategoria : klasy I-III szkół podstawowych
– II kategoria :klasy IV-VI szkół podstawowych
– III kategoria : gimnazjum

4. Kryterium oceny – kreatywność autorów: pomysły dzieci wynikający z ich naturalnej wrażliwości, spontaniczności, umiejętności plastycznych oraz walory estetyczne wykonywanych prac ( kolorystyka, użycie naturalnych materiałów, jednolitość stylowa).

5. Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy prace zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej w Galerii TDK
w terminie: 17.03.2008 r. – 07.04. 2008 r.

6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo późniejszego ich wykorzystania zgodnie z uznaniem.

7. Prosimy o przeprowadzenie w szkołach eliminacji wstępnych. Wybrane prace wraz z protokołem eliminacji szkolnych prosimy przekazać w terminie do

8. Prace nie spełniające kryteriów konkursu, oraz nie podlegające ocenie na szczeblu szkolnym nie zostaną do niego zakwalifikowane.

9. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem miasta: Tarnobrzeg, Sandomierz i ziemski powiat tarnobrzeski .

Informacje:
Tarnobrzeski Dom Kultury
Dział Amatorskiego Ruchu Artystycznego
ul. Słowackiego 2 Tarnobrzeg
Karta zgłoszenia do pobrania na stronie :www.tdk.tarnobrzeg.pl

· uczestnicy i opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych