13 konkurs Wygraj Sukces

Zbliża się trzynasta już edycja konkursu piosenki Wygraj Sukces. W rozszerzeniu pełen regulamin dla zainteresowanych, a tu kilka terminów na szybko:

– do 6 marca można składać formularze zgłoszeniowe
– od 7 do 14 kwietnia eliminacje wstępne w kilkudziesięciu ośrodkach na terenie kraju
– od 5 do 30 maja odbędą się eliminacje regionalne
– w dniach 19-20 czerwca w TDK odbędzie się finał konkursu
– 21 czerwca będziemy mogli zobaczyć Koncert Galowy

Dokładniejsze informacje będą się pojawiać stopniowo.
Więcej szczegółów w regulaminie.

REGULAMIN 13 edycji KONKURSU PIOSENKI „WYGRAJ SUKCES”

I. Patronat:
PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEG JAN DZIUBIŃSKI

II. Organizatorzy:
TARNOBRZESKI DOM KULTURY
STUDIO „PRO-MEDIA” W TARNOBRZEGU

III. Cele konkursu:
Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów.
Promocja twórczości instruktorów.

IV. Uczestnicy – soliści w kategoriach:
I kategoria – klasy O – III
II kategoria – klasy IV – VI
III kategoria – klasy gimnazjalne
IV kategoria – klasy ponadgimnazjalne

V. Warunki udziału i zgłoszenia:

1. Warunkiem udziału w konkursie jest prezentacja dwóch piosenek w języku polskim, w tym jednej obowiązkowo wybranej z dotychczasowych trzynastu płyt Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”.
Akompaniament do obowiązkowej piosenki znajduje się w fonogramach (CD).
Archiwalne płyty (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) można zamówić korzystając
z formularza, który znajdziecie pod adresem internetowym: www.wygrajsukces.com.pl
Druga piosenka jest dowolna. Może to być piosenka z naszych płyt, utwór autorski lub inna.
Akompaniament: półplayback (wyłącznie na CD), akompaniator, zespół muzyczny do 4 osób lub zespół wokalny do 4 osób. Wyklucza się udział grup baletowych.
Mamy nadzieję, że sięgniecie do mniej znanego repertuaru. Oczekujemy nowych interpretacji i opracowań.

2. Zgłoszenia uczestnik dokonuje wyłącznie za pomocą internetu na specjalnym formularzu pod adresem internetowym: www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl
Adres formularza jest dostępny także na stronach: www.wygrajsukces.com.pl
Do uzupełnienia formularza niezbędny będzie numer identyfikacyjny płyty zawarty we wkładce 13 płyty (naklejka).

Po prawidłowym wprowadzeniu numeru i uzupełnieniu formularza, uczestnik otrzymuje potwierdzenie wysłanego formularza i login.
Solista musi zachować login, gdyż będzie on niezbędny do sprawdzania, w jakim terminie i gdzie odbędą się dla niego eliminacje wstępne.
Formularz należy wysłać w terminie do dnia 06 marca 2008 r.
Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszenia; po tym terminie uzupełnianie formularza, pomimo posiadanego numeru identyfikacyjnego, będzie niemożliwe!
Solista biorący udział w eliminacjach wstępnych, od 27 marca 2008 r., wpisując login na stronie formularza i numer identyfikacyjny płyty, znajdzie informacje o terminie i miejscu eliminacji wstępnych.

Szczegółowe informacje uzyskacie pod adresem i numerami telefonów:
Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg (z dopiskiem „Wygraj Sukces”)
tel/fax (0-prefix-15) 822-74-97; 822-21-10 w. 24
www.wygrajsukces.com.pl www.tdk.tarnobrzeg.pl, e-mail: biuro@wygrajsukces.com.pl

3. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci Grand Prix poprzednich edycji.

4. Finaliści 13 edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” nie mogą prezentować repertuaru z 2007 roku.

5. Eliminacje wstępne odbędą się w dniach od 7 do 14 kwietnia 2008 r. w kilkudziesięciu wybranych ośrodkach kultury na terenie całego kraju.

6. Komisję artystyczną eliminacji wstępnych powołują ich organizatorzy. Organizatorzy eliminacji wstępnych ponoszą odpowiedzialność za ich przebieg i organizację.

7. Dopuszcza się możliwość zmiany repertuaru w eliminacjach wstępnych i regionalnych. Należy tego dokonać w dniu eliminacji bezpośrednio w wyznaczonym dla uczestnika ośrodku przeprowadzającym eliminacje.

8. Laureaci eliminacji wstępnych wezmą udział w eliminacjach regionalnych w dniach od 5 do 30 maja 2008 r.

9. Tarnobrzeski Dom Kultury powiadomi listownie laureatów eliminacji wstępnych o miejscu i terminie eliminacji regionalnych.

10. Soliści w eliminacjach wstępnych i regionalnych prezentują 2 utwory, natomiast w finale wykonają jeden utwór wskazany przez komisje artystyczną eliminacji regionalnych.

11. Organizator: Tarnobrzeski Dom Kultury zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o prezentacji 1 utworu w eliminacjach wstępnych, w przypadku dużej liczby uczestników w ośrodku przeprowadzającym eliminacje.

12. Finał konkursu odbędzie się w Tarnobrzeskim Domu Kultury w dniach 19-20 czerwca 2008 r. (czwartek – piątek),
KONCERT GALOWY w dniu 21 czerwca 2008 r. ( sobota)

VI. Kryteria oceny i nagrody:

1. Jury oceniać będzie dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wokalnych, walory głosowe, własną interpretację obowiązkowej piosenki, muzykalność, indywidualność artystyczną.
2. Główną nagrodą 13 edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” jest wycieczka do Eurodysneylandu pod Paryżem dla laureata Grand Prix i jego instruktora (realizacja w lipcu lub sierpniu 2008 r.)
3. W poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

VII. Przepisy ogólne:

1. Uczestnicy eliminacji wstępnych i regionalnych nie pokrywają kosztów akredytacji, natomiast pokrywają koszty przejazdu i ubezpieczenia.
2. We wszystkich etapach konkursu każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba).
3. We wszystkich etapach konkursu uczestnicy winni posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości.
4. Uczestnicy finału 13 edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” (solista, opiekun) pokrywają koszty akredytacji w wysokości 50 zł. od osoby, noclegi na bazie schroniska internatu, hotelu.
5. Uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych KP „Wygraj Sukces” informacji osobowych zawartych w formularzu.
6. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.