Tradycyjne Obrzędy Polskie

Tradycyjne Obrzędy Polskie – Wielkanocny Konkurs Plastyczny. Konkurs ma skłonić dzieci i młodzież do przypomnienia i odtworzenia często zapomnianej tradycji, bądź poznania źródeł lub szczegółów takich zwyczajów, które są żywe i kultywowane do dziś. W rozszerzeniu regulamin konkursu.

Regulamin

1 Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę tylko w jednej kategorii tematycznej:
– „Projekt Kartki Wielkanocnej” –
prezentującej polskie obrzędy i tradycje związane ze świętami wielkanocnymi . Inspiracją mogą stać się stroje ludowe, wycinanki, hafty i inne wyroby rękodzieła artystycznego. Format 13×19 cm
– Pisanka –
jako element symboliki wielkanocnej (symbol rodzącej się do życia przyrody). Technika barwienia i wykonania dowolna (pisanie woskiem, oklejanie papierem lub tkaniną , drapanie i inne)
– Palma wielkanocna –
tradycyjny symbol Niedzieli Palmowej. Technika wykonania dowolna (gałązki, suszone lub bibułkowe kwiaty, wstążki /z wyłączeniem plastikowych/ itp.)

2 Do konkursu uczestnicy zgłaszają opisaną pracę. Prosimy o dołączenie karty zgłoszenia na jej odwrocie.

3 Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych :
– I kategoria : klasy I-III szkół podstawowych
– II kategoria :klasy IV-VI szkół podstawowych
– III kategoria : gimnazjum

4 Kryterium oceny – kreatywność autorów : pomysły dzieci wynikający z ich naturalnej wrażliwości , spontaniczności , umiejętności plastycznych oraz walory estetyczne wykonywanych prac ( kolorystyka ,użycie naturalnych materiałów, jednolitość stylowa ).

5 Nagrodzone , wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy prace zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej w Galerii TDK w terminie: 17.03.2008 r. – 07.04. 2008 r.

6 Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo późniejszego ich wykorzystania zgodnie z uznaniem.

7 Prosimy o przeprowadzenie w szkołach eliminacji wstępnych. Wybrane prace wraz z protokołem eliminacji szkolnych prosimy przekazać w terminie do 10 marca 2008r.

8 Prace nie spełniające kryteriów konkursu, oraz nie podlegające ocenie na szczeblu szkolnym nie zostaną do niego zakwalifikowane.

9 Konkurs obejmuje swoim zasięgiem miasta: Tarnobrzeg, Sandomierz i ziemski powiat tarnobrzeski .

Terminy:
– zgłaszanie prac do konkursu do 10.03.2008r /włącznie/
– rozstrzygnięcie konkursu , wręczenie nagród , otwarcie wystawy 17.03.2008r godz.16.00 /Galeria DEBIUT- kawiarnia TDK/
– wystawa czynna w terminie 17.03-07.04.2008r.

Komisarz konkursu Elżbieta Miśkiewicz

Informacje:
Tarnobrzeski Dom Kultury
Dział Amatorskiego Ruchu Artystycznego
ul. Słowackiego 2 Tarnobrzeg
ara@tdk.tarnobrzeg.pl
Karta zgłoszenia do pobrania na stronie: www.tdk.tarnobrzeg.pl

· uczestnicy i opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych