Dziecięce Interpretacje 2008

W dniu 7 czerwca 2008 roku odbędzie się Tarnobrzeskim Domu Kultury finał VI Konkursu Recytatorskiego „Dziecięce Interpretacje”, w którym uczestniczą uczniowie szkół podstawowych.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konkursie znajdą w rozszerzeniu regulamin, terminy i warunki zgłoszeń oraz eliminacji regionalnych.


dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN

Organizator:
Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2
39 – 400 Tarnobrzeg
tel. 015 822-21-10, 015 822-74-97

Cele Konkursu:

* popularyzacja sztuki interpretacji wiersza i prozy
* kształtowanie wrażliwości i wyobraźni dzieci

Założenia:

· Uczestnicy zgłaszają do konkursu dwa dowolnie wybrane wiersze lub wiersz i fragment prozy. Czas prezentacji nie może przekroczyć 8 minut.
· Repertuar zgłoszony do Konkursu / poezja i proza / musi wykraczać poza obszar lektur szkolnych i program nauczania z języka polskiego.
· W tym roku obowiązuje repertuar ze współczesnej literatury polskiej powstałej po 1945 roku.
· Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do pamięciowego opanowania prezentowanych utworów.
· Organizatorzy dopuszczają możliwość użycia rekwizytu, gestu
i ruchu scenicznego, ale tylko i wyłącznie jako środka wyrazu artystycznego, które wzbogacają teatralną interpretację prezentowanych utworów.
· Niedopuszczalne są zmiany repertuarowe uczestników nominowanych do udziału w poszczególnych etapach Konkursu.
· Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość rozłożenia na dwa dni eliminacji miejskich ze względu na ilość zgłoszonych uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

· Kryteria oceny:

Uczestnicy Konkursu oceniać będzie Komisja Artystyczna powołana przez organizatorów poszczególnych etapów eliminacji w dwóch odrębnych kategoriach wiekowych:
· kategoria wiekowa I / uczniowie klas I – III /
· kategoria wiekowa II / uczniowie klas IV – VI /

Komisja Artystyczna oceniać będzie:
· dobór repertuaru do możliwości wiekowych uczestników
· poszukiwania repertuarowe
· interpretację tekstów
· oryginalność prezentowanych utworów,
· kulturę żywego słowa
· ogólny wyraz artystyczny

Zasady uczestnictwa:

· Uczestnicy zgłaszają swój udział w Konkursie na czytelnie wypełnionej karcie zgłoszenia, podając pełne brzmienie imienia
i nazwiska autorów, tytuły, reprezentowaną szkołę i opiekuna artystycznego.
· Karty zgłoszenia z eliminacji szkolnych należy złożyć w ośrodkach przeprowadzających eliminacje powiatowe.
· Konkurs przebiega w etapach:

– eliminacje szkolne,
– eliminacje miejskie – miasto Tarnobrzeg
organizator: Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2
/ tel. 015 822-21-10 w.24 /
20.05.2008 godz. 10.00
/ laureaci eliminacji miejskich biorą udział w Finale Konkursu /

eliminacje miejskie – miasto Nowa Dęba
organizator: Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie
ul. Żeromskiego 2
/ tel. 015 846- 24-10 /
13.05.2008 r. godz. 10.0

eliminacje gminne
organizator: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Koprzywnicy
ul. Rynek 39
/ tel. 105 847-63-22 /
15.05.2008 r. godz. 10.00

powiat stalowowolski
organizator: Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli,
ul. Okulickiego 32
/ tel. 015 842-23-22 /
16.05.2008 r. godz.10.00

eliminacje powiatowe – powiat ziemski Tarnobrzeg – organizator: Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2
19.05.2008 godz.10.00

FINAŁ KONKURSU – Tarnobrzeski Dom Kultury – 7.06.2008 godz.10.00

· Uczestnicy Konkursu nie mogą prezentować repertuaru z poprzednich lat: 2006, 2007.
· Uczestnicy eliminacji miejskich – miasto Tarnobrzeg i eliminacji powiatowych – powiat ziemski Tarnobrzeg zobowiązani są do złożenia kart uczestnika Konkursu do dnia 13 maja br.
w Tarnobrzeskim Domu Kultury – Dział Amatorskiego Ruchu Artystycznego p.56, tel.015 822-21-10 w.24.

!!! Przyjmowane będą tylko karty zgłoszenia wypełnione drukiem!!!

Przepisy ogólne:

1. We wszystkich szczeblach Konkursu każdemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun.
2. Koszty ubezpieczenia i przejazdu pokrywają uczestnicy
3. Uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie konkursu informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszenia.
4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.