Zapisy do zerówek

Wydział Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta Tarnobrzeg informuje o zapisach dzieci do klas „zerowych” (bezpłatnych) w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych w Tarnobrzegu.

Zapisy przyjmowane będą od dnia 01 marca do 31 marca 2008r. w następujących placówkach :

Przedszkole Nr 1 – ul.Kosmonautów 4
Przedszkole Nr 3 – ul.H. Dekutowskiego 2
Przedszkole Integracyjne Nr 9 – ul.H.Dekutowskiego 4
Przedszkole Nr 15 – ul.Św.Barbary 20
Przedszkole Nr 8 – ul.Sobowska 1
Przedszkole Nr 18 – ul.Kościelna 3
Szkoła Podstawowa Nr 6 – ul A.Mickiewicza 86
Szkoła Podstawowa Nr 7 – ul.H.Sienkiewicza 215
Szkoła Podstawowa Nr 9 – ul.Wiejska 4
Szkoła Podstawowa Nr 10 – ul.M.Dąbrowskiej 10

Jednocześnie informujemy, że od 1 marca 2008r. dokonywane będą zapisy w szkołach:

do klas pierwszych szkół podstawowych:
Szkoła Podstawowa Nr 3 – ul.J.Kochanowskiego 1
Szkoła Podstawowa Nr 4 – ul.S.Wyspiańskiego 10
Szkoła Podstawowa Nr 6 – ul.A.Mickiewicza 86
Szkoła Podstawowa Nr 7 – ul.H.Sienkiewicza 215
Szkoła Podstawowa Nr 8 – ul.Piętaka 53
Szkoła Podstawowa Nr 9 – ul.Wiejska 4
Szkoła Podstawowa Nr 10 – ul.M. Dąbrowskiej 10
Szkoła Podstawowa Nr 11 – ul.Olszowa 1

do klas pierwszych gimnazjalnych
Gimnazjum Nr 1 – ul S.Jachowicza 4
Gimnazjum Nr 2 – ul.M.Kopernika 18
Gimnazjum Nr 3 – ul.H.Dekutowskiego 17

Informację nadesłał UM