Wygraj Sukces po raz 13-ty

Rozpoczęła się 13 edycja Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” Tarnobrzeg 2008, organizowanego przez Tarnobrzeski Dom Kultury i Studio „Pro-Media” w Tarnobrzegu. Konkurs jest prezentacją i popularyzacją dorobku artystycznego solistów i promocją twórczości instruktorów. W Konkursie mogą wziąć udział tylko i wyłącznie soliści w wieku od 6 do 19 lat, którzy prezentują dwie piosnki w języku polskim, w tym jednej obowiązkowo wybranej z dotychczasowych trzynastu płyt Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”.

Finał Konkursu w Tarnobrzeskim Domu Kultury w dniach 19 – 20 czerwca, Koncert Galowy – 21 czerwca 2008 r.

Wszyscy chętni zgłaszają swój udział tylko i wyłącznie za pomocą internetu wypełniając formularz, który znajduje się pod adresem: www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl lub www.wygrajsukces.com.pl.

Do uzupełnienia formularza niezbędny jest numer identyfikacyjny płyty zawarty we wkładce 13 płyty „Wygraj Sukces”. Po prawidłowym wprowadzeniu numeru i uzupełnieniu formularza każdy uczestnik otrzymuje potwierdzenie wysłanego formularza i login, który jest niezbędny do sprawdzenia terminu i miejsca eliminacji wstępnych dla każdego z uczestników. Formularz należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca br.

Eliminacje wstępne zostaną przeprowadzone w 51 ośrodkach kultury w całej Polsce w dniach od 7 do 14 kwietnia 2008 r., natomiast eliminacje regionalne odbędą się w dniach od 4 do 31 maja br. / o nich powiadomi listownie – laureatów eliminacji wstępnych – Tarnobrzeski Dom Kultury /.

Wszyscy soliści w eliminacjach wstępnych i regionalnych prezentują obowiązkowo dwa utwory, natomiast w Finale zaprezentują jeden utwór wskazany przez Komisje Artystyczną Eliminacji Regionalnych.

Laureaci eliminacji regionalnych spotkają się w Finale Konkursu w Tarnobrzeskim Domu Kultury / 19 – 20 czerwca /, Koncert Galowy – 21 czerwca 2008 r.
Komisje Artystyczne będą oceniać dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wokalnych, walory głosowe, muzykalność, interpretację i indywidualność artystyczną.

Nagrodą Główną 13 edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” jest wycieczka do Eurodysneylandu pod Paryżem dla laureata Grad Prix i jego instruktora. W poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody rzeczowe.