Szkolenie -PO Kapitał Ludzki 2007-13

Informacja dla zainteresowanych organizacji pozarządowych: W dniu 28 marca 2008 r. organizowane jest spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) województwa podkarpackiego zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00 w auli Szkoły Języków Obcych PROMAR International przy ulicy Bohaterów 12, 35-112 Rzeszów.

Zakres tematyczny spotkania obejmował będzie:
1. Zasady dokonywania wyboru projektu w ramach PO KL.
2. Budżet projektu i kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL.
3. Podsumowanie konkursów pilotażowych – uwagi i doświadczenia w oparciu o pierwsze projekty w ramach PO KL.

W trakcie spotkanie będzie możliwość przedyskutowania wszystkich kwestii związanych z przygotowaniem i realizacją projektów przez organizacje pozarządowe.

źródło: informacja Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie