Spotkanie Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Tarnobrzegu zaprasza wszystkie osoby i organizacje zainteresowane tematyką i problemami osób niepełnosprawnych w Tarnobrzegu na spotkanie, które odbędzie się w Tarnobrzeskim Domu Kultury, dnia 18.04.2008 roku o godzinie 15:30 (sala kameralna).

Tematami poruszanymi podczas spotkania będą:

– Problem zatrudnienia osób niepełnosprawnych, kwestia asystenta pracy.
– Problem komunikacji miejskiej, opłat, zwolnień i ulg, tras przejazdu.
– Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2007.
– Wolne wnioski środowiska.

Do wzięcia udziału w spotkaniu zaproszone zostaną przedstawiciele naszego miasta: Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Miejskiej Komunikacji Samochodowej, Straży Miejskiej.

Zapraszamy gorąco na spotkanie wszystkie osoby, którym leży na sercu dobro osób niepełnosprawnych.

Zaprasza Cezary Jakubik
Przewodniczący Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Tarnobrzegu.