Dziecięcie Interpretacje

Konkurs Recytatorski Dziecięcie Interpretacje dla uczniów szkół podstawowych

Cele Konkursu:
* popularyzacja sztuki interpretacji wiersza i prozy
* kształtowanie wrażliwości i wyobraźni dzieci

Eliminacje szkolne

eliminacje miejskie – miasto Tarnobrzeg
organizator: Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2
(tel. 015 822-21-10 w. 24)
20.05.2008 godz. 10:00
(laureaci eliminacji miejskich biorą udział w Finale Konkursu)

eliminacje miejskie – miasto Nowa Dęba
organizator: Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie
ul. Żeromskiego 2
(tel. 015 846- 24-10)
13.05.2008 r. godz. 10:00

eliminacje gminne
organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koprzywnicy
ul. Rynek 39
(tel. 105 847-63-22)
15.05.2008 r. godz. 10:00

powiat stalowowolski
organizator: Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli
ul. Okulickiego 32
(tel. 015 842-23-22)
16.05.2008 r. godz. 10:00

eliminacje powiatowe – powiat ziemski Tarnobrzeg
organizator: Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2
19.05.2008 r. godz.10:00

FINAŁ KONKURSU – Tarnobrzeski Dom Kultury
7.06.2008 r. godz.10:00

Zapraszamy!