Dziecięce interpretacje – wyniki elimiacji powiatowych

W rozszerzeniu znajduje się protokół z Eliminacji Powiatowych (powiat ziemski Tarnobrzeg) VI Konkursu Recytatorskiego „Dziecięce Interpretacje”.
Tarnobrzeski Dom Kultury, 19.05.2008.

Komisja Artystyczna w składzie:

– Ewa Wnuk-Powierża
– Wawrzyniec Cieślicki
– Krzysztof Czubak
– Andrzej Wilgosz

po wysłuchaniu 17 recytatorów przyznała nominacje do udziału w Prezentacjach Finałowych konkursu:

w I kategorii wiekowej / klasy I – III /:
– Zofii Dobrowolskiej / Publiczna Szkoła Podstawowa w Knapach /

w II kategorii wiekowej / klasy IV – VI /:
– Jakubowi Bogaczowi / Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu /
– Michałowi Buszowi / Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu /
– Karolinie Piwowar / Szkoła Podstawowa w Sokolnikach
– Mateuszowi Ratajowi / Publiczna Szkoła Podstawowa w Knapach /
– Sylwii Tomczyk / Zespół Szkół w Cyganach /

Prezentacje Finałowe konkursu odbędą się 7 czerwca br. o godz. 10.00 w sali kameralnej Tarnobrzeskiego Domu Kultury.