Grajmy razem 2008 – relacja

Za nam już III Integracyjny Turniej Koszykówki „Grajmy Razem”. Odbył się 15.05.2008 roku na nowej hali sportowej Szkoły Ponadgimnazjalnej nr 1 w Tarnobrzegu. Dzięki staraniom Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy i Rozwoju, Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii MBNP w Tarnobrzegu oraz wsparciu finansowym Miasta Tarnobrzeg impreza ta mogła dojść do skutku już po raz trzeci.

W Turnieju wzięło udział pięć zespołów złożonych z zawodników z ośrodków rehabilitacyjnych i edukacyjnych nie tylko z Tarnobrzega.
W sportowej rywalizacji zwycięską drużyna okazał się zespół Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Nadzieja w Stalowej Woli.

Ośrodek ten wywiózł z Tarnobrzega puchar należny triumfatorowi imprezy, pamiątkowy dyplom i nagrody rzeczowe. W tej drużynie występował najlepszy gracz turnieju Krzysztof Brak, był on najskuteczniejszym
zawodnikiem Turnieju. Otrzymał za to dyplom, statuetkę i nagrodę rzeczową.
Końcowa klasyfikacja Turnieju przedstawiała się jak poniżej:

1. WTZ Nadzieja w Stalowej Woli.
2. Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu.
3. WTZ w Zochcinku.
4. WTZ przy Parafii MNBP w Tarnobrzegu.
5. WTZ przy Kole PSOUU w Tarnobrzegu.

Dodać należy, że to już druga wygrana drużyny ze Stalowej Woli w trzyletniej historii turnieju. Stać się to mogło dzięki wytrwałej wieloletniej pracy opiekunów zespołu. Od lat trenują przynajmniej raz w tygodniu.
Stąd wszystkie sukcesy tego zespołu na arenie nie tylko lokalnej czy ogólnopolskiej, ale i europejskiej.

Podziękować w tym miejscu należy słuchaczom Zespołu Kolegiów Nauczycielskich z Tarnobrzega, którzy zajęli się obsadą sędziowską, powodując że gra toczyła się fair, w duchu prawdziwej sportowej rywalizacji.

Podczas turnieju odbył się pokaz tenisa stołowego osób niepełnosprawnych. Prezentacji dokonali utytułowani członkowie drużyny IKS Tarnobrzeg. Pokazali, ze mimo wielu ograniczeń ruchowych mogą z powodzeniem grać w tak trudna technicznie dyscyplinę sportu.

Do boju sportowego zagrzewała zawodników licznie zgromadzona publiczność oraz dwie grupy cheerleaderek z WTZ przy Parafii MBNP w Tarnobrzegu i WTZ w Zochcinku.

Za rok znów powalczymy, już teraz wszystkich zapraszamy.