Grafika Eugeniusza Delekty w Sandomierskiej BWA

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Sandomierzu zaprasza na wystawę grafiki:
EUGENIUSZ DELEKTA
obrazy graficzne
inspiracje, impresje, interpretacje

wernisaż 4 lipca 2008r.godz. 17.oo w Galerii BWA
Sandomierz Rynek 11 – wystawa czynna do 27.07.2008

Eugeniusz Delekta – Studia w krakowskiej ASP w latach 1966-1972, dyplom z wyróżnieniem uzyskał na Wydziale Grafiki w Katowicach. Od 1974 roku pracuje w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – Filii w Cieszynie. W 1997 r. uzyskał tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych, a następnie w 2000 r. stanowisko profesora zwyczajnego. Prowadzi pracownie grafiki w Instytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym, aktualnie dziekan Wydziału Artystycznego. Zajmuje się grafiką, rysunkiem i malarstwem. Jest autorem ponad 60 wystaw indywidualnych, brał udział w ponad 320 wystawach zbiorowych, w tym w ponad 40 wystawach Sztuki Polskiej za granicą, m.in. w Sofii, Wiedniu, Moskwie, Berlinie, Pradze, Londynie, Helsinkach. Wyróżniony ponad 40 nagrodami na konkursach i wystawach krajowych i międzynarodowych. Jego prace znajduyją się w wielu muzeach oraz zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

…”W swoich działaniach twórczych artysta stara się przede wszystkim zgłębić i opisać te aspekty realności, które w szczególny sposób, w otaczającej nas rzeczywistości zostały przezeń zauważone, wybrane lub stanowią źródło osobistych fascynacji. Fascynacje te znajdują swoje urzeczywistnienie w cyklach graficznych, tworzonych na ogół latami. Niektóre z nich są już zamknięte, inne wciąż budowane. Inspiracje czerpie artysta na ogół ze świata natury. (…) Są to nieraz byty tak abstrakcyjne jak dźwięki muzyki, czy wręcz przestrzenie dźwięków. Wciąż powraca także, tak bliski twórcy, górski pejzaż („Beskidzkie przenikanie”), ale i morze (np. cykl „Żaglowce” oraz „Wraki”)”…
dr Aleksandra Giełdoń-Paszek