Program Kina TDK

W rozszerzeniu szczegółowy program Kina TDK na dni 25 lipca – 3 sierpnia.
Wyświetlane filmy: Wanted. Ścigani, Zdarzenie, Opowieści z Narnii – Książe Kaspian, Kung Fu Panda, Sierociniec i niespodzianki w ramach kina familijnego.

25-26 .07
godz.17:00 i 20:40 WANTED . SCIGANI
godz.19:00 ZDARZENIE

27.07
godz.15:00 KINO FAMILIJNE film niespodzianka
godz. 17:00 i 20:40 WANTED . ŚCIGANI
godz.19:00 ZDARZENIE

28-30 .07.
godz.16:00 OPOWIEŚCI Z NARNII . KSIĄŻE KASPIAN
godz.18:30 ZDARZENIE
godz.20:15 WANTED. ŚCIGANI.

1-2.08
godz.17:00 i 18:45 KUNG FU PANDA
godz.20:30 SIEROCINIEC

3.08
godz. 15:00 KINO FAMILIJNE
godz.17:00 i 18:45 KUNG FU PANDA
godz 20:30 SIEROCINIEC , 4-7 .08
godz.17:15 i 19:00 KUNG FU PANDA