XXX Bieg Nadwiślański im. A Freyera

W październiku 2008 roku w Tarnobrzegu odbędzie się Jubileuszowy XXX Międzynarodowy Bieg Nadwiślański im. Alfreda Freyera. Tak jak co roku udział w biegu potwierdzili sportowcy z kraju i z zagranicy. Trasa biegu o długości 10 km wiedzie spod Zamku w Baranowie Sandomierskim do tarnobrzeskiego Zamku Dzikowskiego. W Parku Dzikowskim zlokalizowany będzie sportowy festyn rekreacyjny dla zawodników i dzieci ze szkół podstawowych Powiatu Tarnobrzeskiego. Organizatorzy spodziewają się 200 zawodników i 500 dzieci startujących w biegach dodatkowych.

Z okazji jubileuszu organizowana jest również konferencja naukowa „Z dziejów kultury fizycznej w Polsce in memoriam Alfreda Freyera”, podczas której referaty przedstawi kilkunastu profesorów i doktorów pod kierunkiem pana profesora Kazimierza Obodyńskiego z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Referaty zostaną opublikowane jako monografia pokonferencyjna.

Konferencja skierowana jest do studentów, nauczycieli wychowania fizycznego, animatorów rekreacji i sportu, dyrektorów szkół, klubów i sekcji sportowych, wychowawczych i sportowych organizacji pozarządowych.

Zamierzając wydać materiały z konferencji w formie drukowanej organizatorzy pragną promować i przybliżać dzieciom i młodzieży historię biegów przełajowych krótko i długodystansowych, popularyzować lekką atletykę oraz propagować zdrowy styl życia. Ponadto okazja ta daje możliwość przybliżenia młodzieży osoby Alfreda Freyera, znanego polskiego biegacza, który zginął śmiercią tragiczną przy ratowaniu biblioteki w trakcie pożaru Zamku Dzikowskiego w Tarnobrzegu.

Udział w jubileuszu potwierdził dyrektor Redakcji Sportowej TVP S.A. pan Robert Korzeniowski, wraz z medalistą olimpijskim z Pekinu.

Honorowy Patronat nad jubileuszem objęli Prezydent Miasta Tarnobrzega pan Jan Dziubiński, Starosta Tarnobrzeski pan Wacław Wróbel oraz Burmistrz Baranowa Sandomierskiego pan Mirosław Pluta. Organizatorami biegu są Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wisła” im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu oraz Klub Biegacza „Witar” w Tarnobrzegu. Konferencję natomiast dodatkowo współorganizuje Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu.

Konferencja odbędzie się 3 października br. w Tarnobrzeskim Domu Kultury, a bieg na podanej powyżej trasie odbędzie się 5 października br.

Więcej informacji na www.osir.tarnobrzeg.pl