80 milionów złotych z UE dla Tarnobrzega

Łącznie ponad 80 milionów złotych – takim wynikiem Tarnobrzeg zamknie okres przedakcesyjny i pierwsze lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dużo to i mało. Dużo, bo miasto regularnie plasuje się w czołówce miast na Podkarpaciu w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Mało – bo potrzeby są wciąż ogromne. Jedno jest pewne – Tarnobrzeg zdecydowanie zyskał na wejściu Polski do UE.

W ramach wsparcia przedakcesyjnego miasto Tarnobrzeg pozyskało ogółem 3 007 218,78 € (wg. kursu euro na dzień 31.12.2003 r.) co stanowi 12 028 875,12 zł.

Podsumowując okres finansowy 2004-2006 miasto pozyskało ze środków Unii Europejskiej ogółem 16 673 448,46 € (wg. kursu euro na dzień 31.12.2006 r.) co stanowi 65 026 449 zł.

Dzięki tym środkom udało się zrealizować ważne społecznie i gospodarczo inwestycje m.in.: budowę kanalizacji sanitarnej, modernizację stacji uzdatniania wody, modernizację głównych ciągów komunikacyjnych i skrzyżowań, modernizację Zamku w Dzikowie, utworzenie systemu informacji geograficznej GIS dla miasta Tarnobrzeg, modernizację i wyposażenie w sprzęt medyczny dwóch placówek zdrowia i szkół. Ponadto dzięki temu, iż projekty miasta były wysoko ocenione przez Urząd Marszałkowski i znalazły się w czołówce listy rankingowej, Tarnobrzeg ma szansę na dodatkowe środki UE pochodzące z oszczędności, jakie powstały w województwie w kwocie 4,5 mln zł.

Podczas wrześniowej sesji Rady Miasta odbyła się debata nt. pozyskiwania środków unijnych przez Tarnobrzeg. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez Urząd Miasta na tą debatę:
http://www.tarnobrzeg.pl/php/akualnosci/wazne/pliki/01102008/unia.pdf (3,2 MB)

Informację nadesłał UM