Maciej Jabłoński „Grafiki-książki-obiekty” w BWA


Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Sandomierzu zaprasza na wystawę
MACIEJ JABŁOŃSKI „Grafiki-książki-obiekty”.
Wernisaż 24. października 2008r. godz. 17.oo w Galerii BWA

Sandomierz Rynek 11 – wystawa czynna do 16.11.2008r.

Maciej Jabłoński – urodzony w 1974 roku, w roku 1994 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi. W latach 1994 – 2002 studiował na Wydziale Edukacji Wizualnej ASP w Łodzi, Pracownia Intermedia. Praca magisterska – „Książka artystyczna, obiekt artystyczny, warsztat artystyczny”, dyplom w czerwcu 2002 r.
1998 – 2000 – studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi, Pracownia Projektowania Grafiki Wydawniczej. Praca magisterska – „Multimedialna prezentacja Pracowni Intermedia”, dyplom z wyróżnieniem w grudniu 2000 r.
W 2007 roku obronił pracę doktorską w Instytucie Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie filii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tytuł pracy: „Twarze i maski. Cykl grafik penetrujący zagadnienia tożsamości.”
Obecnie pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi jako asystent w pracowni „Multimedia” oraz w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, gdzie prowadzi zajęcia z przedmiotów związanych z kreatywnością.

Zajmuje się grafiką projektową i artystyczną, tworzy obiekty i instalacje, książki artystyczne, bierze udział w akcjach ulicznych, prowadzi warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży.

Brał udział w ponad 50 wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce, Niemczech, Szwecji, Austrii, Danii i na Ukrainie.