Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Urząd Miasta organizuje specjalne spotkanie konsultacyjne ws. projektu Programu Współpracy z organizacjami Pozarządowymi na 2009 r. Odbędzie się ono we wtorek, 21 października o godz. 16:00 w sali kameralnej Tarnobrzeskiego Domu Kultury.

Dokument określa formy i obszary współpracy samorządu z sektorem pozarządowym. Doświadczenia płynące z funkcjonowania Programów współpracy w latach 2005-2007 pozwoliły wykształcić sprawnie funkcjonujący model współpracy – mówi wiceprezydent Wiktor Stasiak – dziś po prostu dostosowujemy nasze programy do zmieniających się potrzeb społecznych.

Projekt programu przeszedł już konsultacje w wydziałach Urzędu Miasta – teraz czas na szersze konsultacje. Dokument jest udostępniony na stronie internetowej miasta www.tarnobrzeg.pl.

A jest o czym rozmawiać. Miasto rokrocznie wspiera realizację wielu zadań przez organizacje pozarządowe – w ramach otwartych konkursów ofert do stowarzyszeń trafia ponad milion złotych. Ale wspierane finansowo mogą być tylko zadania w obszarach określonych w Programie Współpracy.

Informację nadesłał UM