90-ta Rocznica Odzyskania Niepodległości – program obchodów

9:30 Kościół OO. Dominikanów, Msza święta

10:30 Plac B.Głowackiego, Manifestacja Patriotyczna
– wystąpienie Prezydenta Miasta
– program artystyczny
– złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem B.Głowackiego
– Śpiewy Patriotyczne – Klub Gazety Polskiej

18:00 Hala „OSIR”
Koncert okolicznościowy z okazji 90-tej Rocznicy Odzyskania Niepodległości w
wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie.