Wręczanie paczek dla dzieci

Jeżeli chcesz aby Twojemu dziecku w dniu 6 grudnia 2008 r. wręczył paczkę Św. Mikołaj dokonaj dowolnej wpłaty darowizny na rzecz budowy ośrodka hipoterapii dla dzieci i młodzieży w Tarnobrzegu.
Paczki będą wręczane na Pl. B. Głowackiego w dniu 6 grudnia w godz. 14.30-18.30. Już od godz. 14.00 będzie czynne Mobilne biuro Św. Mikołaja gdzie będzie można przekazywać paczki do wręczania dzieciom.

Wpłaty można dokonywać na dwa sposoby:
# przelewem na konto bankowe o numerze
94 0434 0002 2001 1000 1775 0002
z dopiskiem „Mikołaj”
– możliwość późniejszego odliczenia od podatku,
# gotówką w biurze Stowarzyszenia ul. Sikorskiego 2a lub w dniu imprezy od godz. 14.00 w mobilnym biurze Św. Mikołaja na Placu B. Głowackiego.